آشنایی با مرزکش و انواع آن

مرز کش جزء ادوات پرکاربرد کشاورزی می باشد که به تراکتور متصل می شود و به صورت سوار کشیده می شود. وظیفه مرز کش ایجاد پشته در زمین کشاورزی یا باغ است. بیشتر در آبیاری غرقابی نیاز به ایجاد پشته است که کاربرد مرزکش هم در آنجا بیشتر است.

مرزکش و انواع آن

با یک سری تنظیمات که مهمترین آنها تنظیم نفود و عمق مرزکش و همینطور فاصله دوبشقاب مرزکش از هم می باشد، می توان مرزکش را متناسب با هدف و کار مورد نظر بهینه کرد. انواعی از مرز کش در بازار وجود دارد که در یکی از تقسیم بندی ها مرز کش به انواع مرزکش تراکتوری کشاورزی، مرزکش باغی یا مرزکش تراکتور گلدونی و مرزکش تیلری مجزا می شود.​​​​​​​

نمونه ای از مرزکش های تولید شده در مجموعه ما

مرزکش ثابت

مشاهده محصول

مرزکش متغییر

مشاهده محصول
سبد خرید